Hvordan

Utredning/ rådgiving

Vil du vite hvilke muligheter du har på eiendommen din?

Trenger du noen å rådføre deg med om veien videre?

Denne fasen kan inneholde følgende:

 • Befaring/ oppstartsmøte

 • Analysediagrammer (utsikt, sol, vær, topografi, o.a.)

 • Plan/ volum (areal, BRA, BYA, o.a.)

Denne fasen gir en time gratis befaring/ rådgiving - utover dette faktureres det etter medgått tid.

Dere må skaffe situasjonskart med bestemmelser fra kommunen, og ellers relevant info.


Skisse/forprosjekt

Har du behov for å få tegnet om bygget/ eiendommen din?

Ønsker du å gi bygget ditt en arkitektonisk helhet?

Trenger du et underlag for søknad til kommunen?

Prosjektet deles inn i faser, og i første omgang prosjekteres det fram til et omforent skisseprosjekt. Deretter utarbeides underlag for tiltakets omfang og disponering av tomt til forprosjekt/rammesøknadstegninger.

Underlaget må da inneholde:

 • Situasjonsplan/ utomhusplan 1:500

 • Planer 1:100

 • Fasader 1:100

 • Snitt 1:100

 • Arkitektonisk redegjørelse

Alt underlag må vise nytt tiltak opp mot eksisterende bygg og innebærer en digital opptegning.

I denne fasen anbefales det å få utført en kontroll av brannrådgivende - og byggteknisk ingeniør.


Detaljprosjekt

Trenger du detaljer og skjema som underlag for utforming av en helhetlig arkitektur?

Denne fasen kommer etter at rammesøknad er sendt inn, og kan inneholde følgende:

 • Prinsippdetaljer (vindu, dør, overgang tak/vegg, o.a.)

 • Materialplan eksteriør/ interiør (gulv, vegg, himling, tak o.a.)

 • Skjema (vindu, dør, bad, kjøkken, trapp, fast innredning, o.a.)

 • Anbudstegninger 1:50

Øvrige prosjekterende fag kontaktes og innlemmes i denne fasen.